Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030

Här finner du Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030, det gällande styrdokumentet för länets energi- och klimatarbete. Länsstyrelsen Västernorrland har under 2018 och 2019 tagit fram strategin tillsammans med länets olika aktörer. I arbetet har Region Västernorrland, kommunerna, näringslivet och intresseorganisationer varit involverade. Energi- och klimatstrategin är en områdesstrategi under den regionala utvecklingsstrategin som tas fram av Region Västernorrland. I strategin finner du utmaningar och möjligheter inom områden där Västernorrland bör fokusera sina ansträngningar i omställningen till ett klimatsmart samhälle.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Y_2019_08&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss