Utgångspunkten för länsstyrelsernas arbete mot prostitution

Utgångspunkten för länsstyrelsernas arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål är svensk jämställdhetspolitik och lag om förbud mot köp av sexuella tjänster. Som en del i det jämställdhetspolitiska arbetet genomförde länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland under 2016 en kartläggning av omfattningen gällande sex mot ersättning i de fyra länen. Under våren 2017 har ytterligare en studie av omfattningen genomförts i form av kartläggning av internetannonser samt intervjuer med yrkesverksamma som möter personer utsatta för prostitution. Avsikten med kartläggningarna är att skapa kunskap om omfattningen samt av behov av åtgärder för ett verkningsfullt arbete mot prostitutionen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__14&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss