Slutredovisningar av fem åtgärdsprogram för hotade arter

För att stoppa den nedåtgående spiralen och rädda arterna och deras livsmiljö arbetar Naturvårdsverket och länsstyrelserna med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Ett åtgärdsprogram är ett vägledande dokument som fastställs av Naturvårdsverket. Åtgärdsprogrammet ger en översiktlig beskrivning av kunskapen om den aktuella arten/arterna eller miljön, samt inkluderar en plan för vilka åtgärder som bör genomföras. Programmet inkluderar även en tidsplan samt plan över finansiering. Programtiden är oftast satt till fem år, varefter programmet ska följas upp för att se hur situationen har förändrats. I många fall förlängs programperioden. Du hittar mer information om ÅGP på Naturvårdsverkets webbplats där åtgärdsprogrammen även kan hämtas hem.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_11&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss