Bostadsmarknadsanalys 2017

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen göra en regional analys och en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna rapport är Länsstyrelsen Västernorrlands redovisning av detta uppdrag. I 2017 års regleringsbrev gav regeringen dessutom länsstyrelsen i uppdrag att redovisa och bedöma om kommunerna har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen som uppfyller kraven i 2 § lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Se kapitel 3. Analysen i rapporten grundar sig framförallt på resultatet från den bostadsmarknadsenkät som kommunerna årligen svarar på och som sammanställs av Boverket och länsstyrelserna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_08&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss