Barn som försvinner - samverkansplan för Västernorrlands län

Den 28 januari 2016 fick Länsstyrelsen ett regeringsuppdrag gällande ensamkommande barn som försvinner. Uppdraget innebär att länsstyrelserna ska föreslå åtgärder för att förebygga att ensamkommande barn försvinner med utgångspunkten är att ensamkommande barn som inte har rätt att vistas i Sverige ska återvända till sina hemländer. Uppdraget slutredovisas 15 december 2017. Utifrån uppdraget har ett regionalt nätverk skapats. Nätverket har tagit fram en samverkansplan vars syfte är att bidra till att effektivisera samverkan mellan länets olika aktörer i frågor som rör ensamkommande barn som försvinner. Detta för att förhindra att ensamkommande barn försvinner samt att möjliggöra ett mer samordnat agerande vid avvikande och påträffande.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Integration

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__13&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss