Söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet - en informationsskrift

Denna informationsskrift vänder sig i första hand till dig som avser att söka ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet vid Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västernorrlands län, vars prövningsområde omfattar Västernorrlands och Jämtlands län. Syftet med skriften är att ge en bild av hur tillståndsprocessen går till samt vad som bör finnas med i ansökningshandlingarna. I skriften finns även upplysningar om var man kan gå vidare för att få ytterligare information. Denna informationsskrift finns även tillgänglig på länsstyrelsens hemsida i såväl Västernorrlands som Jämtlands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__16&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss