Handlingsplan: Kompetensförsörjning

Kompetensfrågor och kompetensförsörjning är centrala delar i det regionala tillväxtarbetet. En god kompetensförsörjning är nödvändig för företagens tillväxt och konkurrenskraft och skapar förutsättningar för en växande marknad i Västernorrland. Att länets elever når skolans mål och att få fler att välja högre utbildning är avgörande för att regionen ska växa och utvecklas. Matchning, att fler väljer en utbildning som är efterfrågad i regionen, är en annan prioriterad fråga för länet att satsa på. Förutsättningarna för detta skapas genom att utbildningsaktörer, offentliga verksamheter och privata arbetsgivare samarbetar och samverkar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Kunskap
  • Näringsliv
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__11&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss