Bostadsmarknadsanalys 2016

Syftet med denna rapport är att ge en aktuell bild av läget på bostadsmarknaden i Västernorrland, men också att belysa bredden på bostadsproblematiken. Vi hoppas att Bostadsmarknadsanalysen för Västernorrland 2016 ska ge kommunerna inspiration att aktivt arbeta vidare med bostadsfrågor och planering, att utveckla sitt arbete med riktlinjer för bostadsförsörjningen samt att se kommunen som en del i en större region. Vi hoppas också att rapporten ska bidra till fortsatta konstruktiva samtal mellan alla parter, samtal som leder fram till kreativa förslag på vad som kan göras för att få en fungerande bostadsmarknad i Västernorrlands län. Länsstyrelsens förhoppning är att kommuner kan använda rapporten som en del av ett regionalt underlag i sitt strategiska arbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_9&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss