Analys av näringslivet i Västernorrlands län 2009-2014

Länets näringsliv står sig stark i konkurrensen med andra delar av landet. Det visar en ny undersökning av analysföretaget Bisnode. Länsstyrelsens undersökning visar hur företag i länet har utvecklats under åren 2009-2014. Undersökningen beskriver utvecklingen i termer av tillväxt i förädlingsvärde, konkurrenskraft och sysselsättning. Näringslivets konkurrenskraft i Västernorrland ligger över riksgenomsnittet. Samtliga branscher har god konkurrenskraft och har hävdat sig bra i konjunktursvängningar. Länets största branscher är IT telekom, kemisk industri, parti- och detaljhandel och besöksnäringen. Störst återhämtning av branschernas konkurrenskraft jämfört med 2013 gjordes inom pappers- och massaindustrin och i verkstadsindustrin.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__9&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss