Inventering av stora rovdjur - Västernorrlands län 2014-2015

Rapporten omfattar det slutliga resultat från vinterns inventeringar av lodjur, järv, varg, björn och kungsörn. Inventeringarna har genomförts enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2007:10) samt de av naturvårdsverket lämnade instruktionerna för inventering. Rapportsystemet ”Skandobs” har genererat sammanlagt 160 rapporter från allmänheten om observationer av stora rovdjur och deras spår under perioden 1 november 2014 till 27 oktober 2015. Det är en ökning jämfört med föregående period när 106 rapporter inkom genom Skandobs. Inventeringen ska ingå i länsstyrelsernas regionala förvaltningsansvar för rovdjuren och även vara en del i arbetet med att förhindra faunakriminalitet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Rovdjur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_12&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss