Handlingsplan: Företagande och entreprenörskap

Den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2011-2020 pekar ut länets gemensamma färdriktning. Denna handlingsplan anger aktiviteter kopplat till strategins mål som rör företagande och entreprenörskap. Under de närmaste två åren kommer handlingsplanen att ge inriktningen på arbetet i länet och vara ett viktigt verktyg för länsstyrelsens prioriteringar av projektansökningar inom företagande och entreprenörskap. Det gäller både för ansökningar inom det regionala anslaget och för medfinansiering inom strukturfondsprogrammen. Samverkan är centralt för att nå de mål som finns uppsatta fram till 2020 i länets regionala utvecklingsstrategi. Under arbetet med att ta fram handlingsplanen har samverkan varit en grundpelare som genomsyrat hela processen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__7&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss