Handlingsplan: Energi och klimat

Den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2011-2020 pekar ut länets gemensamma färdriktning. Syftet med denna handlingsplan är att lyfta fram ett antal prioriterade insatsområden och aktiviteter som leder till ökad energieffektivisering och minskad klimatpåverkan och som därmed bidrar till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin. Ett effektivt utnyttjande av resurser, inklusive energi, utgör en viktig del för ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling. Energieffektivisering bidrar i de flesta fall till en minskad belastning på klimat och miljö och en tryggare energiförsörjning. Hushåll och företag kan spara pengar genom lägre energikostnader och därmed använda sina resurser till annat som bidrar till välfärd och tillväxt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__6&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss