Året i korthet 2014 — Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland är en av Sveriges mest mångsidiga myndigheter. Vi arbetar inom ansvarsområden som sträcker sig över alla delar i samhället. Förutom frågor som rör rennäring har vi i Västernorrland alla typer av uppdrag som en länsstyrelse kan ha. Det innebär att vi arbetar med allt från kontroller och förvaltningsföreskrifter till krisberedskap, kulturminnen och jämställdhetsintegrering och mycket annat där emellan. Vår verksamhet styrs av våra regeringsuppdrag och vårt regleringsbrev. Vårt ansvar är att verka för att regeringens beslut på nationell nivå blir verklighet i Västernorrland. Förutom uppdragen från regeringen och departementen har vi också uppdrag direkt från olika myndigheter som exempelvis Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_4&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss