Strategi mot våld i nära relationer, Västernorrlands län 2014-2016

Våld i nära relationer är ett allvarligt brott som förorsakar våldsutsatta kvinnor, barn och män samt deras närstående stort lidande. Våldet innebär också konsekvenser för samhället genom omfattande kostnader för såväl skyddsåtgärder och myndighetsutövning, som vård- och övriga stödinsatser. Människor som utsätts för våld kan vara aktuella hos flera olika myndigheter och kan ha omfattande behov. Väl fungerande insatser ur de utsattas perspektiv förutsätter hög grad av samverkan mellan myndigheter, och även med de ideella föreningar som bedriver stödarbete inom området. Regeringens fjärde jämställdhetspolitiska delmål lyder: ”mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, pojkar och flickor, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_23&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss