Marin dykinventering av vegetationsklädda bottnar i Västernorrlands län

I Västernorrlands län pågår ett aktivt arbete med att identifiera och kartlägga marina värdefulla miljöer. Kunskapen har ökat markant under senare år men fortfarande finns behov av inventeringar för att öka kännedomen om länets miljöer under vattenytan. Det här är en rapport från 2013 års dykinventeringar av vegetationsklädda bottnar längs Grundsundakusten, i Omnefjärden samt runt Hemsön och Södra Härnön. Inventeringen syftar till att öka kunskapen om de vegetationsklädda bottnarna och har omfattat undervattensvegetation samt fastsittande djur. Utifrån resultatet presenteras även statusklassning av den inventerade transekten/området samt en naturvärdesbedömning och klassning av vilken naturtyp det är på platsen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_01&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss