Havsplanering - Nuläge för Bottniska viken 2015

Syftet med rapporten är att beskriva nuläget för Bottniska viken från kustzonen till och med svensk ekonomisk zon. Rapporten ska ses som ett kunskapsunderlag och ger en bild över Bottniska vikens ekosystem och tillstånd, hur havet används idag samt vilken planerad användning som finns. Länsstyrelserna i Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten, Gävleborg och Uppsala län har samarbetat i framtagandet av rapporten där länsstyrelsen i Västernorrlands län varit samordnande.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_25&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss