Där vatten hade verkan - Kulturlämningar vid vatten

Under åren 2011-2012 har länsstyrelsen Västernorrland drivit projektet Kulturlämningar vid vatten, angående lämningar med anknytning till vattenverksamhet. Projektet drogs igång med anledning av att Vattendelegationen beslutat om åtgärdsplaner för att uppnå god ekonomisk status på vattendragen i Västernorrland. Detta skulle medföra att vattenvårdsarbetena skulle komma att öka och då de allra flesta vattendragen har påverkats av människors aktiviteter finns där också lämningar efter dessa aktiviteter. Vattenvårdsarbetena kommer att beröra många av dessa lämningar och länsstyrelsen behövde därmed ett kunskapsunderlag för att kunna klassa lämningarna så att det går att värna de miljöer som har höga kulturhistoriska värden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

 • Arkeologi
 • Fornlämningar
 • Byggnadsvård
 • Klimat
 • Kulturmiljö
 • Landskapsvård
 • Miljö
 • Miljömål
 • Samhällsplanering
 • Skyddad bebyggelse
 • Vatten
 • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__2&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss