Att definiera god ekologisk potential. Förslag på metod för kraftigt modifierade vatten - särskilt nedre Faxälven

Det finns idag inga tydliga riktlinjer för vad som krävs för att ett kraftigt modifierat vatten ska uppnå god ekologisk potential. Det är viktigt både för verksamhetsutövare, tillsyns- och tillståndsmyndigheter och Vattenmyndigheten, att det finns en metod för bedömning och värdering av åtgärder med syfte att nå målet. Projektet har tagit fram en bruttoåtgärdslista över åtgärder som vi bedömt är relevanta att ha i beräkning när man ser över hur potentialen kan uppnås. Projektet har även tagit fram ett stegvist tillvägagångssätt, ett förslag på hur arbetsgången vid bedömning av ekologisk potential kan gå till för vattenförekomster vars potential i nuläget är sämre än god. Projektgruppen har bestått av Åke Henriksson och Johan Tielman från E.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__3&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss