Tillväxtprogram Västernorrland 2008-2010 med perspektiv på 2013 - uppföljning av åtgärdsmål för insatsområde 3

Tillväxtprogram Västernorrland 2008-2010 med perspektiv på 2013 omfattar följande insatsområden: 1. Ökad dynamik i länets näringsliv – förutsättningar för tillväxt 2. Västernorrland – Attraktivt och funktionellt 3. Prioriterade kluster och innovationssystem I denna rapport har fokus lagts på uppföljning av insatsområde 3. Rapporten har på uppdrag av länsstyrelsen Västernorrland författats av Edith Andresen och Tommy Roxenhall på Mittuniversitetet. Det huvudsakliga syftet med föreliggande uppföljning är att undersöka nätverkens utveckling och få en bild av hur de ser ut i slutet 2012. Uppföljningen fokuseras därför på nätverkens förutsättningar och utvecklingsprocesser, samt resultat som genererats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Kulturmiljö
  • Näringsliv
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__10&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss