Sattelitbaserad övervakning av våtmarker - Slutrapport Jämtlands och Västernorrlands län

Rapporten beskriver arbetet och resultaten inom delprogrammet "Satellitbaserad övervakning av våtmarker". Delprogrammet ligger under den regionala miljöövervakningens programområde "Våtmark" och syftar till att övervaka markanvändningsbetingade vegetationsförändringar på öppna myrar. Med hjälp av att jämföra satellitdata från två olika tidpunkter har ökad biomassa/igenväxning mätts.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_05&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss