Helgumssjöns delta - inventeringsresultat och restaureringsförslag 2013

Helgumssjöns delta är ett område som till stora delar har ett mycket högt naturvärde. De högsta värdena är knutna till de stora arealerna lövskog, översvämningsmarkerna samt de kvarvarande ängs- och betesmarkerna. Delar av deltat och omgivningen är viktiga rastlokaler för fågel. Området är artrikt både vad gäller svamp, insekter och fågel och ett flertal hotade arter förekommer i området. Inventeringar av Helgumssjöns delta har genomförts under 2011-2012 för att belysa områdets naturvärden samt för att kunna ge förslag till åtgärder som kan hjälpa till att behålla och höja områdets naturvärden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_11&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss