Slutrapport Kalejdoskop - sätt att se på kulturarv

Projektet Kalejdoskop – sätt att se på kulturarv har genomförts gemensamt av kulturmiljöverksamheterna vid landets länsstyrelser. Syftet har varit att förändra länsstyrelsernas verksamhet och bidra till att fler människor blir berörda och delaktiga i arbetet. Projektet har till stor del handlat om hur kulturarv skapas, förändras och används samt hur länsstyrelsen kan bidra till att fler människor inkluderas i dessa processer. Projektet har pågått mellan 2010-2012 och har genomförts med stöd av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och länsstyrelsernas gemensamma utvecklingsmedel. Medarbetare på länsstyrelserna och flertalet samverkanspartners runt om i landet har bidragit med insatser i projektet. Inom projektet har även forskningsinstitutioner bidragit med viktig kunskap.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Kulturreservat
  • Landskapsvård
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__13&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss