Skalbaggar på nyligen död tall - en stickprovsinventering

I alla områdena användes direktsök som inventeringsmetod och i Jättjärnsområdet kompletterades direktsök med fönsterfällor. Inga rödlistade arter eller arter knutna till åtgärdsprogrammet för nyligen död tall hittades i något av områdena. De intressantaste fynden som gjordes var utgångna gnagspår av raggbock utanför Jättjärnsreservatet, de två rödlistade barrarterna korthårig kulhalsbock NT och nordlig svampklobagge NT i fönsterfällor i Jättjärnsreservatet, larver och gnagspår av guldpunkterad praktbagge på Grottberget och svart ögonknäppare i Stormyran-Lommyran.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_6&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss