Miljökvalitetsnormer för vatten - vägledning för fysisk planering i Västernorrlands län

Enligt åtgärdsprogrammet för Bottenhavet behöver kommunerna utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Som en följd av detta har Länsstyrelsen Västernorrland utarbetat denna vägledning för tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten inom den fysiska planeringen. Genom att bidra till att normerna följs underlättas också arbetet med att uppnå flera nationella miljökvalitetsmål. Vägledningen vänder sig i första hand till tjänstemän som arbetar med fysisk planering. Den syftar till att vara ett redskap för att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas i detaljplanering och i översiktsplanering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__11&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss