Livsmiljö och folkhälsa i Västernorrland. Boklsut 2010

Den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) för 2011-2020 pekar ut livsmiljön som en viktig resurs i det regional utvecklingsarbetet. Föreliggande livsmiljöbokslut är det femte i ordningen. Tidigare bokslut beskrev livsmiljön i länet 2002, 2004, 2006 och 2008. Även årets bokslut har genomförts i ett nära samarbete mellan Länsstyrelsen Västernorrland och Landstinget Västernorrland. Syftet med bokslutet är att beskriva livsmiljön och folkhälsan i länet och identifiera angelägna delar att förbättra. En bra livsmiljö och en god folkhälsa är en grund för socialt och ekonomisk hållbar utveckling i länet. Målgruppen för bokslutet är förtroendevalda och tjänstemän inom stat, kommun och landsting med ansvar för och uppgifter inom livsmiljö- och folkhälsoområdet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_9&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss