Så bygger vi en växande region - En analys om stationsnära bebyggelse

Analysen om stationsnära bebyggelse ger oss inblick i hur regionens tillväxt kan stärkas med hjälp av en strategisk samhällsplanering i stationsnära läge. Här presenteras, med hjälp av kartbilder, hur varje kommun utmed Botniabanan och Ådalsbanan kan tänka i den fortsatta planeringen av områdena kring stationerna. Analysen om stationsnära bebyggelse visar hur regionförstoring kan stärkas eller försvagas med viss bostadsstruktur och ger en samlad bild över regionens potential. Rapporten är uppdelad i 5 delar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_19&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss