Program för sanering efter utsläpp från kärnteknisk anläggning

Enligt svensk lagstiftning har länsstyrelsen det direkta ansvaret för planering och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning. Länsstyrelsen skall därför upprätta ett program för räddningstjänst och för sanering efter ett sådant utsläpp. I statens räddningsverks (SRV) författningssamling föreskrivs hur saneringen ska planläggas och genomföras och att programmet bör samordnas med länsstyrelsens övriga krisberedskap. Föreliggande publikation utgör Länsstyrelsen Västernorrlands program för sanering efter utsläpp från kärnteknisk anläggning och utgör ett komplement till länets ”Krisledningsplan och program för räddningstjänst” (Dnr: 450-1008-09)”.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__12&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss