Kvinnor och män i Västernorrland 2011

Målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Den utgår från principen om alla människors lika värde och är i grunden en viktig demokrati – och maktfråga. Jämställdhetspolitiken handlar om att skapar förutsättningar för kvinnor och män att påverka sin livssituation, att bidra till samhällets välstånd, men också att möjliggöra för kvinnor och män att ta del av samhällets välstånd på lika villkor. Det finns ett positivt samband mellan graden av jämställdhet i en region och regionens förmåga till tillväxt. Därför är en strategisk fråga för regionens utveckling hur kvinnors och mäns erfarenheter samt kunskaper tas tillvara och värderas. Inga formella hinder finns för ett jämställt samhälle.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__8&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss