Västernorrland är överens. Regionala överenskommelsen 2010

Under sju år har ett organiserat samarbete i form av ett partnerskap för introduktion och integration pågått i Västernorrland. Det övergripande målet är att utrikes födda ska ha samma villkor som resten av befolkningen, inom skola, arbetsmarknad, hälsa och fritid. Samarbetet har utvecklats och utvidgats. Antalet parter har med tiden ökat från 13 till 23. Ny medlem 2010 är Röda Korset. Partnerskapet har under året uttalat sig till regeringen gällande utformning av regler kring instegsjobb, för att de ska bli mer flexibla och passa fler. I ett svar från arbetsmarknadsministern framgår att man tar med sig partnerskapets förslag i det fortsatta arbetet. Partnerskapet kommer under 2010 ta fler initiativ för att åstadkomma förbättringar av nyanländas situation.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter
  • Nationella minoriteter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__24&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss