Utvärdering av den samordnade kustfiskövervakningen

Bottniska viken utgör en betydande del av Östersjöns kustområde och är livsmiljö för en mängd organismer. Den regionala miljöövervakningens delprogram Kustfisk, beståndsövervakning är samordnat mellan kustlänsstyrelserna utmed Bottniska viken. Syftet är att öka förståelsen och kunskapen om fiskekosystemen i relativt opåverkade havsområden. Aktuellt delprogram som kopplas till övrig miljöövervakning ska göra det möjligt att fånga in mer storskalig regional påverkan och effekter i havsmiljön. En förutsättning för detta arbete är återkommande utvärderingar av data och metodik. Rapporten utvärderar och behandlar nätprovfiske i 6 områden utmed Bottniska viken samt ett undersökningsområde i Uppsala län under perioden 2002-2004.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_24&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss