Regional och nationell miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i och kring Gaviksfjärden 2007

På uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrlands besöktes i augusti år 2007 totalt 23 lokaler i Gaviksfjärden och i dess närhet. Arbetet var i led med den regionala miljöövervakningen av de vegetationsklädda bottnarna i Västernorrlands län. Av de 23 besökta lokalerna var 16 regional miljöövervakning och resterande 7 lokaler ingick i den nationella miljöövervakningen. Uppgiften var att leverera primärdata inlagda i databasprogrammet MarTrans som skulle tjäna som underlag för att ta fram metoder för regional miljöövervakning i Bottniska viken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__17&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss