Regional genomförandestrategi för landsbygdsprogram 2007-2013

Ett reviderat svenskt program för landsbygdsutveckling 2007-2013 överlämnades till EU-kommissionen den 9 november 2006. En av ambitionerna för programmet är att skapa utrymme för ett större regionalt och lokalt inflytande över genomförandet än vad som varit möjligt i tidigare program. Bland annat görs detta möjligt genom att bredda programmet och skapa utrymme för åtgärder också för landsbygdsutveckling i stort. Dessutom får regionerna i denna programperiod ansvar för att genom regionala genomförandeplaner implementera åtgärderna i det nationella programmet, lyfta regionala behov och för delar av programmet utgå från ett lokalt underifrånperspektiv. Detta med hjälp av Leader som metod som under programperioden kan användas i hela landet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__16&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss