Kartläggning av tobaksvanor och tobakspreventivt arbete i Västernorrland 2009

Trots en gynnsam utveckling med minskat antal rökare är fortfarande tobaksbruket en orsak till mycket ohälsa. Länsstyrelsen Västernorrland har liksom andra myndigheter och organisationer uppdrag för att uppnå målen inom tobakspolitiken. Våra uppdrag är att ”samordna arbetet föra att nå målet för samhällets insatser inom tobaksområdet och att samordna och utveckla kommunernas tillsyn enligt tobakslagen”. Denna kartläggning är en del av detta arbete men den utgör också en grund för det fortsatta arbetet med tobaksmålen och tillsynsarbetet. Vi vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit med underlag till denna rapport. Vår förhoppning är ett fortsatt intensifierat tobaksförebyggande arbete i bred samverkan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__12&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss