Kännedom om prostitution och människohandel för sexuella ändamål 2009

Länsstyrelserna i Västernorrlands och Jämtlands län har under 2009 genomfört en kartläggning över kännedom om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Syftet med kartläggningen var att få en ökad kännedom om prostitution och människohandel i länen samt öka kunskapen om ungdomars attityder och erfarenheter av att erbjuda eller att bli erbjuden sexuella tjänster mot betalning och sexuell exponering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_15&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss