Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av större vattensalamander i Västernorrlands län 2008

Åtgärdsprogrammet för större vattensalamander syftar till stor del på att öka kunskapen om artens utbredning och spridningsmöjligheter. Västernorrland utgör nordlig utbredningsgräns för arten och därför är det extra intressant att ta reda på mer om den faktiska utbredningen i länet. De lokaler med större vattensalamander som hittas kan även antas indikera på andra höga naturvärden. Den ökade kunskapen som inventeringen gett är ett viktigt underlag för fortsatt bevarandearbete. Denna inventering har genomförts inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som är en satsning för att nå miljökvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv och övriga ekosystemrelaterade miljömål.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_20&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss