Hur jämställt är Västernorrland? Bokslut 2009

Medvetenheten om jämställdhetens betydelse för Västernorrlands utveckling har ökat, inte minst mot bakgrund av utvecklingen på arbetsmarknaden. Inom ett par år blir det stora pensionsavgångar inom den offentliga sektorn. Jämställdhet kommer att få stor betydelse när det blir större konkurrens om arbetskraften. Utifrån SCB:s Jämindex mätningar har vi kommit en bra bit på väg mot ett jämställt Västernorrland. Vid SCB:s mätningar 2006 befann länet sig på en sjunde plats av 21. Arbetet måste dock fortsätta eftersom det fortfarande finns brister. De största bristerna är: Den segregerade arbetsmarknaden med kvinnor inom offentliga sektorn och män inom den privata sektorn. Liksom att länets ungdomar gör traditionella yrkesval. I samtliga kommuner ärdet största yrkesområdet vård och omsorg.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__10&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss