Grundvatten i Västernorrlands län

Riksdagen har genom landets 16 miljökvalitetsmål beslutat att en del av miljöarbetet ska fokusera just på ”Grundvatten av god kvalitet”. Vidare säger delmålet ”Rent dricksvatten för dricksvattenförsörjning” att de större grundvattenförekomsterna som används för uttag av dricksvatten ska uppfylla gällande svenska normer med avseende på föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet. Detta delmål bedöms inte vara möjligt att nå till år 2010 utan under vattenförvaltningens nästa sexårsperiod. Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för denna period (2010−2015) handlar istället om att till exempel ta fram bättre kunskapsunderlag samt att inrätta skydd för dricksvattenförsörjning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_14&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss