Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Länsstyrelsernas enkätundersökning

I maj 2009 sändes en enkät ut till samtliga länsstyrelser med frågor kring vilka projekt m.m. som länsstyrelserna varit engagerade i, och planerar, på temat mångfald och kulturmiljö. Länen uppmanades också att ange en kontaktperson från respektive län. Under hösten 2009 har Länsstyrelsen i Jämtland, Johan Loock och Lillian Rathje, arbetat med att sammanställa enkätsvaren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Kulturreservat
  • Landskapsvård
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__9&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss