Plötslig ishalka i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Krisledningsplan och program för räddningstjänst

Denna plan ersätter tidigare ”Program för räddningstjänst och andra allvarliga krissituationer” dnr 450-15765-02. Planen gäller då länsstyrelsen verkar som områdesansvarig myndighet och då länsstyrelsen leder räddningstjänst eller sanering efter kärnteknisk olycka samt då länsstyrelsen övertagit ansvaret för kommunal räddningstjänst. Planen utgör också grunden för länsstyrelsens planering för höjd beredskap. Syftet med planen är att den ska utgöra ett stöd för krisledningsorganisationens arbete genom att visa hur arbetet ska organiseras i stort.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__7&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss