Inventering av storskarv längs Västernorrlands kust 2008

Under sommaren 2008 inventerades Västernorrlands läns kust med avseende på häckande storskarv. Inventeringen genomfördes i samarbete med länets ornitologer och med hjälp av kustbevakningen. Inventeringen av storskarv utfördes genom att alla tidigare kända häckningslokaler för skarv i länet besöktes samt att övriga delar av länets kust spanades av och alla misstänkta häcklokaler besöktes. Storskarven utrotades helt i Sverige under 1800-talet och har under 1900-talet kommit tillbaka som häckfågel. Återkolonisation av skarv i länet rapporterades först på Gnäggen där 23 bon hittades år 1996. Inventeringar av storskarv i länet visar på en ökning av antalet häckande storskarvar från återetableringen 1996 med 23 bon till 2018 bon 2008.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_4&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss