Från räls till resande - en scenarioanalys av Botniabanans potentiella effekter på regional utveckling

Följande rapport analyserar vilka effekter på regionens tillväxt och sysselsättning som kan uppnås av en ökad regionförstoring genom Botniabanan. Det görs genom en så kallad scenarioanalys med horisontår 2030. Analysen visar på betydande positiva effekter vid en ökad andel kollektivtrafikresenärer utefter och i anslutning till Botniabanan, i termer av befolkning, sysselsättning och ekonomisk tillväxt. En titt i backspegeln ger vid handen att möjligheterna att påverka resandefrekvensen vid nya kollektivtrafikinvesteringar såsom Botniabanan är stora. I analysen används ett större undersökningsområde än de traditionella administrativa gränserna, och inkluderar förutom alla kommuner i Västernorrland också Umeå och Nordmaling kommun i Västerbotten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_19&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss