Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2009-2010

Västernorrlands län hade vid utgången av år 2008 en folkmängd på 243 372 personer, en minskning med 77 personer sedan föregående årsskifte. Sundsvall ökade med 380 personer, Örnsköldsvik ökade med 103 invånare och Timrå kommun hade en befolkningsökning på 96 personer. Övriga kommuner i länet hade en befolkningsminskning. Under åren 2009 och 2010 förväntas en nyproduktion av 452 respektive 260 lägenheter i länet. Bostadsbyggandet kommer i första hand att vara koncentrerat till Sundsvall och Örnsköldsvik. Efterfrågan på bostäder är ojämn. Hos de allmännyttiga bostadsföretagen minskade antalet tomma lägenheter från 419 tomma lägenheter den 1 januari 2008 till 411 tomma lägenheter den 1 januari 2009.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__4&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss