Attityd- och resvaneundersökning i Örnsköldsviks kommun - en sammanställning av resvanor och attityder till resande

Följande rapport redovisar resande och attityder till resande hos invånarna i Örnsköldsviks kommun. Denna undersökning genomfördes i samband med en omfattande attityd- och resvaneundersökning i Västernorrlands län samt i kommunerna Bräcke, Hudiksvall, Nordanstig, Nordmaling, Umeå och Östersund. Denna rapport ger en bild örnsköldsviksbornas resvanor och attityder till resande på kommunnivå, tätortsnivå, omlandsnivå och stadsdelsnivå. Den ställer också örnsköldsviksbornas resvanor och attityder till resande i relation till bilden för hela undersökningsområdet. Rapporten är en del av projektet Bästa Resan som har till syfte att öka det kollektiva resandet med regionförstorande effekt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_18&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss