Vilka faktorer ger svaga bestånd av flodpärlmussla

Den fridlysta och rödlistade flodpärlmusslan är en långlivad och långsamväxande organism som påverkats starkt negativt i Sverige under de senaste årtiondena. En mängd olika faktorer har föreslagits orsaka beståndsnedgången. Uppgifter om flodpärlmusselbestånd, vattenkemi, markanvändning, sjö- och öringförekomst från 111 vattendrag i Västernorrlands län utvärderades för att se vilka övergripande faktorer som skilde mellan vatten med bra och svaga bestånd av musslor. De viktigaste faktorerna var markanvändning i vattendragens kantzon samt statusen hos öringbeståndet. Musselbestånd i vattendrag med en kantzon (50 m) bestående av barrskog och myr var generellt av bättre status än musselbestånd i vattendrag vars kantzon dominerades av påverkan i form av jordbruk och hygge-ungskog.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_8&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss