Utveckling av metoder för hälsokonsekvensbedömningar 2007-2008 vid Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland har i uppdrag nr 36 i regleringsbrevet för 2007 haft i samråd med Statens folkhälsoinstitut utveckla metoder för bedömning av hälsokonsekvenser (HKB) av insatser inom tre av sina versamhetsgrenar. Framtagna metoder skall utgå från bestämningsfaktorer för folkhälsan inom folkhälsopolitiken som är relevanta för myndighetens verksamhet. Uppdraget redovisas härmed till Socialdepartementet och Statens folkhälsoinstitut.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_17&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss