Utomnordiska invandrares erfarenheter av integration och introduktion i Norrland

SWECO EUROFUTURES har under hösten år 2007 genomfört en analys av utomnordiska invandrares erfarenheter av introduktion och integration i Norrland. Analysen har genomförts på uppdrag av länsstyrelserna i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. En central utgångspunkt för analysen har varit att invandrare och deras erfarenheter och kunskaper är viktiga utvecklingsresurser som bör tas till vara på ett bättre sätt i de fem berörda länen. Flyktingar och utomnordiska invandrare har tillfrågats för att ge svar på frågan om hur dessa målgrupper har uppfattat den introduktionsverksamhet och det integrationsarbete som bedrivits under deras första tid i Sverige. Frågor har också ställts till olika aktörer som i sin profession arbetar kring den aktuella målgruppen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_4&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss