Regional systemanalys 2010-2020. De fyra nordligaste länen

Vi har tillsammans med Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län tagit fram en gemensam regional systemanalys för perioden 2010-2020. Arbetet redovisades till regeringen 30 september 2008. Analysen beskriver transportsystemets funktion, brister och behov och ska ligga till grund för planeringen av infrastrukturåtgärder 2010-2021. I missivet framgår den övergripande inriktningen och de stråk som prioriteras, bland annat Botniska korridoren med Ostkustbanan, Ådalsbanan och Norrbotniabanan, samt Mittnordenstråket Trondheim-Östersund-Sundsvall med anslutning mot Finland. Även behovet av kraftfulla bärighetssatsningar lyfts fram.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__11&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss