Planeringsunderlag för restaurering och skötsel av våtmarker i odlingslandskapet – Västernorrlands län

Sverige är ett av de våtmarksrikaste länderna i världen och täcks idag av 9 miljoner hektar våtmarker vilket motsvarar ungefär en femtedel av landytan (Naturvårdsverket 2005a). Eftersom våtmarker innefattar de naturtyper som utgör gränszonen mellan land och vatten är de också artrika och viktiga för en mängd olika organismer, bland annat fåglar, grod- och kräldjur , kräftdjur, spindlar, växter och insekter. Till våtmarker räknas således en mängd olika habitat som till exempel kärr, mossar, strandängar vid sötvatten eller hav, gamla slåttermyrar, sumpskogar, källor, deltan eller naturliga översvämningsmarker. Till våtmarker räknar man också i vissa sammanhang småvatten som gölar eller dammar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_1&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss