Frivilligorganisationers engagemang för flyktingar och invandrare i Västernorrland. Rapport från förstudie 5i12

Det här är sannolikt den första rapporten som på länsnivå försöker beskriva de insatser som görs av ideella organisationer inom områdena introduktion och integration för lika rättigheter och skyldigheter oavsett etnisk bakgrund. Under arbetet har vi mött ett hundratal ideellt arbetande eldsjälar. Möten som ger bilden av många frivilligarbetare som ägnar åtskilliga timmar i veckan åt att motverka diskriminering och förverkliga en värdegrund om människors lika värde. Och som utan avtalsenliga förmåner upplever ett enkelt kvällsmöte med andra aktörer som ett lyft i det vardagliga ideella arbetet. Nästan alla brinner för sitt ideella arbete och för sin värdegrund. De allra flesta är fyllda av entusiasm, engagemang och goda idéer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__8&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss