Elfiskeundersökningar inom kalkningsverksamheten 2007

Rapporten är en sammanställning av elfiskeundersökningar genomförda inom ramen för kalkverksamheten med syftet att följa upp kalkningsåtgärder och biologisk återställning. Totalt redovisas elfiskeresultat från 76 olika elfiskade lokaler. 65 av dessa ligger i kalkpåverkade vattendrag och resterande 11 är belägna i kalkopåverkade referensvattendrag. Resultatet visar på att det förekommer öringreproduktion i samtliga målområden för kalkningen där öringen är målart. Reproduktionen är sammantaget dessutom mycket god under 2007 vilket avspeglar sig i höga tätheter på flera lokaler. Vid elfiskena har det även kunnat påvisas att det förekommer en viss naturlig reproduktion av lax i ett par kalkade vattendrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_13&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss